Mainoshuone Forcen tietosuojaseloste 24.5.2018

Rekisterinpitäjä:
Mainoshuone Force Tmi Janne Karresuo
Pappilantie 6 C 11
60200 Seinäjoki
Y-tunnus: 1732780-0
mainosforce(at)gmail.com

Mainoshuone Force kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.
Emme missään vaiheessa tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Mitään tietojasi ei missään vaiheessa luovuteta kolmannelle osapuolelle!

Henkilötietojasi vastaanottavat
• Mainoshuone Force Tmi Janne Karresuo
• sinä asiakkaana, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi:
• Sähköpostiarkistossamme seitsemän vuoden ajan
• Kirjanpitoaineistossa (paperiset maksutositteet) seitsemän vuoden ajan.

Asiakkaana Sinulla on seuraavat oikeudet:
• Oikeus tarkastaa omat, itseäsi koskevat henkilötiedot.
• Oikeus oikaista tiedot.
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Esim. markkinoinnin kieltäminen)
• Oikeus vastustaa käsittelyä
• Oikeus suostumuksen peruuttamiseen (Esim. suostumuksesi peruuttaminen markkinointiin)
• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Mainoshuone Force ei missään vaiheessa kerää tietoja asiakkaan sosiaaliturvatunnuksista!